نبود

فصلها دروغ میگویند .روزها و شبها دروغ های کوتاهند

 و سال ها در توهم مقیاس زمان سر در گم

من تمام آینه ها را مرور کردم

نبود

باور نداری ؟یک لحظه خاطره شو

/ 0 نظر / 14 بازدید