رویای بیداری


گاهی خوابی اما انگار که بیداری و قدرت اراده داری و گاهی بیداری و انگار که مثل خواب هیچ اراده ای نیست .زردی جونم این روزها برایم جای خواب و بیداری عوض شده است.انگار توی خواب اراده بیشتری برای دیدنت هست و در بیداری هیچ کاری نمیشه کرد.شیرینم دلم برای مسافرتهای دو نفره مون به سرزمینهای ناشناخته تنگ شده ،دلم برای بی تابی هات ،برای شیطنتهات ،برای بهانه هات ،برای حضورت ،برای دلتنگیهات ،برای اشکهات ،برای خنده هات ،برای ساده گیت ،برای همه و همه تنگ شده.دلم میخواست این فاصله رو هر طوری که شد طی میکردم هر چه زودتر بهت میرسیدم.بازم یادم رفت از مطبمون برات عکس بگیرم .وقتی دلتنگیهات اندازه یه دنیاست دلت اندازه یه دنیا برای دلتنگیهات میگیره .بازم میخوام چشمامو ببندم و اراده کنم.

/ 0 نظر / 15 بازدید