شمارش

برای یک لحظه شوق ،شهر، شامه

تمام لحظه های را دو تا دو تا میشمرم.

مثل کلاس اول باران برای تکرار مدام اعداد و صفر ها و یکان و دهگان آینده

برای نمره بیست ،

برای فصل خیساندن گندم ، سبزه عید

برای شمارش معکوس خاطرات نا متناوب

و التیام دردهای موازی و زاویه های بی مقیاس

چقدر دلتنگم این لحظه

تمام شد تکلیف لحظه های دیگر با تاریخ

/ 0 نظر / 15 بازدید